Calling for the Others

Calling for the Others

Calling for the Others är ett deltagande tvärvetenskapligt projekt som söker etablera kommunikation med andra sorter. Motiverad av den traditionella vallmusiken, som kulning, hittar projektet även inspiration i jojken, joddling och strupsång.

Mari Keski-Korsu & Grit Ruhland

Location id: HoME

Location id: HoME

Location id: HoME är en spekulativ matlagnings/matnings performance som äger rum i urbana/landsbygds samhällen år 2030.

Shu Lea Cheang

Grisar och människor

Pigs and Man

Tillsammans med en liten grupp Linderödsgrisar kommer jag att skapa en ljudkonstperformance där grisarna utlöser mänskliga ljud, och människor utlöser grisljud.

Bent Bøgedal Christoffersen

Universal Dumpling

Universal Dumpling

För Agrikultura Triennal har jag skapat en måltidsperformance/workshop benämnd “Universell dumpling”. Denna performanceföreställning/workshop är en utvidgning av mitt pågående måleri där jag utforskar identitet, feminism och transnationalism.

Kira Nam Greene

Kitchen Dialogues

Kitchen Dialogues

I Köksdialoger arbetar vi med sociala interventioner – som samtidigt är en nödvändig tillämpning – genom socialt undersökande, platsspecifika installationer och en serie sociala tillställningar och dialoger som sätt igång av festligheter.

Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen

Orientation – monument to the honeybee

 

Detta verk ses som en teoretisk modell för ett långvarigt monument till honungsbiet. Syftet är samtidigt att motverka behovet av ett sådant monument genom att lyfta fram det hot som biet befinner sig under.

Luke Lowings & Marianne Morild

Agriphoto-Culturagraph

Agriphoto-Culturagraph

Använder olika trycktekniker där naturelement som sol och vatten används för att skapa en bild, en parallell till den naturliga processen i jordbruk som behöver samma sol och vatten.

Farah Velten

Korvfabriken

Korvfabriken

Jag vill bygga en mobil korvfabrik. Korvfabriken är en skulptur som producerar mat. Det är en handdriven maskin, poetisk och funktionell. Korvfabriken kan också vara ett instrument som kan användas för att generera ljud / musik.

Helena Marika Ekenger

Wasteland encyclopaedia

Växter är våra ständiga följeslagare – de ger oss syre, mat, medicin, skydd, material, mentalt välbefinnande och mycket mer. Bielska kommer dokumentera de existerande arterna på Agrikulturas område; göra forskning om kulinariska och medicinska användningsområden för växter samt skapa Hyllies materia medica och kokbok. Hon kommer också hålla i en workshop om foraging och matlagning.

Agata Bielska

Vague Meadow

Vague Meadow

Odlar fyra olika varianter på maskrosor, bl a en ovanlig vitblommig variant som ska planteras ut i omgångar i parken, som ett sätt att tänka kring marginaliserade, vaga och oönskade fast ätliga växter i landskapet.

Bjørn Wangen

Martian Weed and Pest Utility Research

Martian Weed and Pest Utility Research

Från en övergiven, frånstötande, ogästvänlig plats av oundviklig död till en där vi fritt kan exponera oss för vindarna, kommer vi behöva ta hand om ekosystemet väldigt försiktigt.

Erik Sanner

A Map of Edible Plants

A Map of Edible Plants

Det här kartprojektet kommer tillhandahålla en inventarieförteckning över de ätliga växterna på Agrikultura, däribland gräsväxter, blommande örter, och växter som finns i installationer.

Sophia Warsh

Spirit house

Spirit house

Jag ämnar bygga en struktur där jag kommer att bosätta mig under eventet: den kommer vara min lekplats som reflekterar vad som händer runt mig på fältet, och där jag bjuder in deltagare till mig.

Monix Sjölin

Ark of Seeds

Ark of Seeds

Fröarken är ett processbaserat konstverk, en vild plantering, samtidigt ett skulpturobjekt med varierande dimensioner, som kanaliserar den kollektiva styrningen av naturresurser i formen av ett deltagande konstprojekt.

Egle Oddo

Hedgerow Hyllie

Hedgerow Hyllie

Hedgerow Hyllie är en kollektiv organism som, likt alla kroppar, består av självständiga  interagerande enheter som skapar en hälsosam helhet, förmögen till fysisk och social interaktion med sin omgivning.

Antonina Simeti, Marek Walczak & Mark Shepard

Transplant

Transplant

Transplant är ett verk som placerar levande växter i dynamiska föränderliga omgivningar. Varje hermetiskt tillsluten enhet representerar en potentiell framtid av hur klimatet kan påverka södra Sverige de kommande 200 åren.

Wes Heiss & Josh Miller

Mediteating Circle

Mediteating Circle gestaltades i ett försök att skapa en lugn tillflyktsort i Malmös stadsmiljö där en ska ha möjligheten att vara nära naturen utan att åka för långt från centrum. Konstnären har fångat sina inre funderingar runt en lägereld genom Buddhistisk meditation som huvudinspiration. En plats där du kan föda tankarna.

Stefan Phalagorn Bergström

Tree of 40 fruit

Tree of 40 fruit

Ett enda träd med 40 olika sorters stenfrukt, bland dem persika, plommon, aprikos, nektariner, körsbär; och möjligtvis en frukträdgård för utrotningshotade sorter.

Sam Van Aken

Edible Carpet

Edible Carpet

En utrullad matta av levande, växande salllad och ätbara växter som avslöjar orientaliska mattmönster allteftersom plantorna växer och skördas.

Åsa Maria Bengtsson

Hive Perspective

Hive Perspective

En knappnålskamera filmar landskapet och horisonten från binas perspektiv.

Jessica Segall

Input Field Form

Input Field Form

Input Field Form översätter Agrikulturas ansökningsformulär på webbsidan för Triennalen till morötter, rädisor och andra grönsaker, jord, och elektronik.

Ursula Endlicher

Cluster

Cluster

Cluster är ett ätligt skogsbryn bestående av flera lager av växtliv som blandas med den omgivande skogen.

Mary Mattingly with Malin Lobell

The importance of Being … Earthworms and more

The importance of Being … Earthworms and more

Ett verk som fokuserar på jordens betydelse, kompostering och värderingar. I Darwins sista bok “Tillkomsten av vegetativ mylla” är daggmaskar i fokus

Malin Lobell

Radio Tree Malmö

Radio Tree Malmö

Hur kan kontemplation över naturens nätverksuppbyggnad influera vår fixering vid löftet i den avancerade teknologin? Täd uppdateras till radiosändare med var sin radiostation.

Rory Solomon

Field Walks

Field Walks

En fält av bovete odlas med målet att genomföra workshops och fältvandringar under eventet; med ett slutlmål att skörda bovetet och tillaga för en måltid av soba nudlar.

Gunnel Pettersson/

Neo-Eocene: Malmo : Ta höjd för : Spiral

Neo-Eocene: Malmo : Ta höjd för : Spiral

En detaljerad uppsättning hortikulturella instruktioner för att etablera en lund av förhistoriska träd som senast växte i Skandinavien under Paleocene-Eocene, ungefär 56 miljoner år sedan..

Oliver Kellhammer with Robert Ek

OSS Holma’s Healing Garden

OSS Holma’s Healing Garden by Juanli Carrión

Offentliga interventioner i form av geopolitiska trädgårdar som materialiserar unionen mellan växt och mänsklig interaktion, genom användandet av växtsorter som representanter för sociala grupper för att illustrera konflikter i ett närsamhälle/gemenskap.

Juanli Carrión