About Agrikultura

AGIKULTURA, den kommande Triennalen i södra Sverige, är en utställning med konstverk, installationer, måltider, performanceföreställningar, urbana interventioner och händelser som äger rum utomhus i Hyllie, Malmö, mellan Juli – Augusti 2017.

Våra öppettider är fredagar, lördagar, söndagar 11:00 – 18:00 från 1 juli till 27 augusti.

Agrikultura anordnas av Kulturföreningen Triennal, och curateras av <a href=”http://agrikultura.triennal.se/tag/marek-walczak”>Marek Walczak</a> och <a href=”http://agrikultura.triennal.se/tag/amanda-mcdonald-crowley”>Amanda McDonald Crowley</a>.

Några av frågorna projektet vill ta upp:
Vilket förhållande har vi till marken idag?
Hur kan vi förstärka och omdefiniera våra kulturella och känslomässiga band till en natur som vi överutnyttjat?
Hur kan vi återuppta vår avbrutna relation med naturen?

Tillsammans kommer vi att återuppfinna våra städer: konstnärer, odlare, och medborgare kommer arbeta tillsammans för att utveckla nya idéer och svar på frågan om matsäkerhet. Vår vision är att skapa en unik och vacker erfarenhet, som ger nya infallsvinklar och engagerar besökaren på ett meningsfullt sätt, bjuder in till tankar kring praktiska roller vi kan spela i när vi föreställer oss framtiden för våra matförsörjningssystem.

Kulturföreningen Triennal består av en grupp konstnärer från Sverige och USA som har organiserat två tidigare utställningar i södra Sverige med konstnärer från Skandinavien, Europa och USA. Kulturföreningen organiserar nu en tredje utställning som skall äga rum i Hyllie, Malmö sommaren 2017.

Vi har beställt konstverk som kommer ge visioner av hållbara lösningar för mat i staden. Vi kommer utforska lösningar med permakultur som ett verktyg, – ett system av odlings- och designprinciper som strävar efter social och ekologisk hållbarhet. Vi undersöker lösningar för en hållbar, attraktiv, beboelig stad. Konstverken kommer
I en metaforisk bemärkelse, kommer konstverken att agera, likt de typiska arkitektoniska utsmyckningarna i engelska stilträdgårdar, där drömmar, minnen och filosofiska tankar är inbäddade i landskapet.

Varje helg genomför curatorerna guidade visningar av projekten, konstnärerna engagerar publiken genom workshops och performancekonst. Vi tar också fram en mobilapp så att vem som helst kan besöka utställningen på egen hand.

Konstnärer kommer skapa installationer, land art, mobila kök, spontana och planerade sammankomster i på Hyllie öppna fält och offentliga platser. Inbjudna konstnärer kommer samverka med lokalsamhället i projekt, och förbereda måltider gemensamt.
Mer om Agrikultura

Kontakta oss


USA : Marek Walczak +1 917 558 4184