Cluster växer

Cluster växer till sig och efter två månader sedan vi planterade har den etablerat sig väl. I trädgården gör Johnie Ekman och Johanna Eriksson från Holma folkhögskolas kurs i Skogsträdgård/permakultur sin praktik. Trädgården blomstrar under deras händer.

Vill du vara med och fortsätta driva skogsträdgården till att vara Hyllies matpark?

Kontakta: Malin Lobell < info AT malinlobell.se > eller Johnie Ekman < johnieekman AT gmail.com >.

Foto: Johnie Ekman and Malin Lobell