Cluster

Cluster är uppbyggd i olika skikt av ätbara växter placerad precis i skogsbrynet för att kunna smälta in och blanda sig med den omgivande skogen. Cluster är designad av Mary Mattingly och Malin Lobell i samarbete med Johanna Johansson och Esbjörn Wandt på Holma folkhögskola. Perforerade skogskanter spelar en viktig roll för ekologin hos en plats. En skogskant med olika öppningar och mellanrum kan vara värd för olika livsmiljöer/habitat, vilket möjliggör en större biologisk mångfald och ger ett skydd mot skogsförlust, samtidigt som det här är ett helt ätbart landskap. Hälsosam jord ger ett blomstrande landskap. I Malin Lobells arbete The Importance of being Earthworm, som väver sig in i Cluster, kommer hon att fokusera på betydelsen av jord, kompostering och värderingar. I Darwins senaste publicerade bok ” The Formation of Vegetable Mould Through the Action of Worms ” beskriver han daggmaskarna som den första plogen och de bästa producenterna av näringsrika jordar. Cluster kommer att stödja olika metoder för jordbearbetning. Trädgården kommer att bestå av tre delar, en av dem är en gröngödslingsyta. Förutom vikten av biologisk mångfald och platsens ekologi är den ätbara skogsträdgården också viktigt som en plats för deltagande och kunskapsdelning för att skapa en social hållbarhet. Under sommaren kommer olika aktiviteter att äga rum runt och i trädgården i samarbete med olika parter.

Cluster vill bjuda in till att diskutera hur matparker kan fungera i framtida parkplanering.
Mary Mattingly
Malin Lobell
USA & Sweden

Sista helgen! Program för lördagen den 26 augusti

Sista helgen! Program för lördagen den 26 augusti

Delta i Agrikulturas sista helg på platsen för den framtida Engelska Parken i Hyllie! På lördag kommer det att vara guidade turer klockan 13:00 och 15:00 och dessutom kommer flera ... More Information
Cluster Open House

Cluster Open House

Saturday 12 August
12:00 – 14:00 Cluster bjuder in till visning, provsmakning av ätbara perenner och samtal om en medborgarträdgård på allmän parkmark.
Cluster växer

Cluster växer

Cluster växer till sig och efter två månader sedan vi planterade har den etablerat sig väl. I trädgården gör Johnie Ekman och Johanna Eriksson från Holma folkhögskolas kurs i Skogsträdgård/permakultur ... More Information
Lördagsserier och evenemang på Agrikultura

Lördagsserier och evenemang på Agrikultura

Saturday 29 July, 2017
11:00 – 18:00 13:00 – Rundtur i Agrikultura med kurator, Marek Walczak 14:00 – 16:00 Kom och följ konstnär, kock, forager Agata Bielska Annersten och botaniker / trädgårdsmästare Sophia Warsh för ... More Information
Agrikultura Launch Day

Agrikultura Launch Day

1 July, 2017
11:00 – 18:00 Kulturföreningen Triennal is delighted to announce that Agrikultura, an exhibition of public artworks, installations, meals, performances, urban interventions, mobile kitchens, and events to take ... More Information
cl01

The plants moved in at The Cluster

The plants moved in at The Cluster- edge forestgarden! A work intensive ... More Information
bilder till KN arkiv-

Cluster Förberedelse

18 April:  Malin besöker Holma Skogsträdgård i Höör för att berätta om Agrikultura och presentera Cluster och förhoppningen är att några av studenterna vill vara med och arbeta med projektet ... More Information
Cluster- Edge forestgarden

Cluster- Edge forestgarden

A combined layout that includes both Mary Mattingly permaculture project ’Cluster’ and Malin Lobell’s ’The importance of Being…’