Förberedelser för Fältvandring I, II och III


Bovetet växer på åkern mitt i den nya bebyggelsen. Kan vi samexistera? Stigen är utlagd. Samtalet kan börja.