The importance of Being … Earthworms and more

Charles Darwins sista publicerade bok ” ”The Formation of Vegetable Mould Through the Action of Worms” handlade om daggmaskar och hur viktiga dessa var för att göra jord. I en samtida diskussion om monokulturer, biologisk mångfald, utarmning av våra jordar, omvandling av jordbruksmark i samband med städer som växer, vill Malin Lobell med verket ”The importance of Being Earthworm” uppmärksamma daggmaskarnas roll och arbete.

The importance of Being Earthworm kommer att vara en pågående organisk process kring jord, kompostering och värderingar som flätas in i Cluster, en skogsträdgård som byggs upp gemensamt med Mary Mattingly och Holma Folkhögskola. Under sommaren blir ett par tillfällen med mini-föreläsningar för att läsa Darwin och hylla maskarna och jordens mikroorganismer.
Malin Lobell
Sweden

Sista helgen! Program för lördagen den 26 augusti

Sista helgen! Program för lördagen den 26 augusti

Delta i Agrikulturas sista helg på platsen för den framtida Engelska Parken i Hyllie! På lördag kommer det att vara guidade turer klockan 13:00 och 15:00 och dessutom kommer flera ... More Information
Lördagsserier och evenemang på Agrikultura

Lördagsserier och evenemang på Agrikultura

Saturday 29 July, 2017
11:00 – 18:00 13:00 – Rundtur i Agrikultura med kurator, Marek Walczak 14:00 – 16:00 Kom och följ konstnär, kock, forager Agata Bielska Annersten och botaniker / trädgårdsmästare Sophia Warsh för ... More Information
Feed the soil

Feed the soil

The importance of soil. In David Montgomerys book ”Dirt- The erosion of civilisation” he writes about this important layer of top-soil as ”the skin of the earth”
On site there ... More Information