OSS Holma’s Healing Garden

OSS (Outer Seed Shadow) uppdrag är att skapa och stödja offentliga gröna ytor med kraftfull utbildningsförmåga, att införliva offentlig konst, historieberättande, stadsodling, offentligt programmerande och communityskapande som ett sätt att påverka systematiska och strukturella problem med social orättvisa.

Landskap är fulla av symbolik som definierar platser men även människorna som bebor dem. När människor anpassar sig till omgivningen de lever i – eller tvingas leva i – skapar deras utvecklande identiteter ett inre landskap fullt av mening, som kan reflekteras i offentliga trädgårdar och kollektivt dokumentera och utforska de kulturella flöden som finns i varje samhälle.

Under den här premissen skapade Juanli Carrió, konstnär, utbildare och aktivist, OSS som en serie offentliga interventioner i form av geopolitiska trädgårdar för att materialisera kopplingen mellan växter och mänsklig interaktion. Kopplingen manifesteras genom att använda olika växtarter som representanter för sociala grupper och individer för att illustrera sociala ekosystem som inte har blivit erkända. Genom att jobba hand i hand med lokala medborgare baseras OSS trädgårdar på kontextuell forskning och uttömmande lokal uppsökande verksamhet i form at offentliga event, möten och intervjuer vilka har resulterat i deltagandes designer vars layout och ingående växter är bestämda och placerade utifrån de medverkandes verkliga fysiska, politiska och känslomässiga plats i deras samhälle. Tänkt som en levande skulptur, har varje trädgård rollen som mittpunkt för att artikulera offentlig programmering som vidare diskuterar konflikterna som tas upp i trädgårdarna.

För projektet Agrikultura arbetar OSS med invånarna i Holma, ett allmännyttigt bostadsföretag som förvaltas av MKB. Holma har en unik historia av att använda sina offentliga gröna ytor. Bostadsområdet var till stor del åkermark fram till 1970, då miljonprogramsbygget genomfördes. Genom åren har områdets utvärtes ytor försämrats på grund av bristande skötsel av MKB. På 90-talet, i skenet av förvaltningens misskötsel, ändrade men så att andelen av pengarna från invånarnas hyra som avsattes för underhåll av gröna ytor istället gick till en kassa som kontrollerades av en kommitté som valdes av invånarna själva. Invånarna bestämde att de inte ville ha några landskapsarkitekter eller andra professionella inblandade i planeringen av förbättringen av det gemensamma utrymmet. Modellen var en framgångssaga och resulterade i landskap som var både unika och bättre än de typiska svenska bostadsarrangemangen.

OSS#HL kommer att erkänna och visualisera Holmas mångfald och dess starka historia av organisation i communities genom trädgårdsarbete. I samarbete med Holmas boende kommer OSS designa en trädgård som består av läkeväxter i en form som bestäms tillsammans med samfundet. OSS strävar efter att hjälpa till att läka inte bara på ett fysiskt plan, utan också socialt och kulturellt i de samfund som deltar, och spräcka gränser och skapa en plattform för att dela botaniska och agrikulturella kunskaper, för att bevara banden mellan natur och kultur. Det förväntade resultatet är att nya och gamla invånare i Holma och Malmö och besökare av Agrikultura ska bli medvetna om varandras rika kulturarv för att förespråka biologisk och social mångfald.

Juanli Carrión
USA/Spain


OSS#HL Planting Event

OSS#HL Planting Event

On Saturday, July 1st OSS#HL Holma’s Healing Garden was planted during the launch of Agrikultura Triennial 2017. Självförvalting members, neighbors of Holma, and friends came to plant their plants, some ... More Information
Agrikultura Launch Day

Agrikultura Launch Day

1 July, 2017
11:00 – 18:00 Kulturföreningen Triennal is delighted to announce that Agrikultura, an exhibition of public artworks, installations, meals, performances, urban interventions, mobile kitchens, and events to take ... More Information
Sommarfest_01

Meetings, garden workshops & interviews

In May 2017 OSS#HL carried a public outreach at Holma to build a healing garden to be installed in Agrikultura 2017 in July. The process consisted in different community meetings, ... More Information
Juanli in Sweden

Juanli in Sweden

Juanli Carrión will be in Sweden from 11 – 21 of May.
During this time Juanli will develop the public outreach among Holma residents, carrying out interviews and community meetings ... More Information