Orientation – monument to the honeybee

Detta verk ses som en teoretisk modell för ett långvarigt monument till honungsbiet. Syftet är samtidigt att motverka behovet av ett sådant monument genom att lyfta fram det hot som biet befinner sig under.

Verket refererar biets speciella orienteringsmetoder: upprätthet (gravitationskraft), geometri (bikupans cellstruktur), solens position, och tidens gång. Dessa hotas direkt av de vanliga insektsmedel som frön behandlas med, vilka stör biets nervsystem och de processer det använder sig av för att hitta näring. Detta har lett till en befolkningskris bland bin, som även hotar människans näringskedja: en tredjedel av vad vi äter kommer från grödor befruktade av bin.

Färgrika intensiva blomstermotiv på utsidan är målade på svart tjära vars lukt refererar detta kemikaliebaserade hot. Taket reflekterar himlen och pekar mot söder för att bokstavligen orientera besökaren i landskapet.

Den mörklagda interiören förvandlas genom ett spegelarrangemang till en sexkantig ”cell”, med en pelare av bärnstensfärgat ljus i mitten. Detta ljus faller i strålar på golvet som rör sig med solen. Var är solen? Vi behöver alla – människor, växter, och djur – orientera oss.

Iljana Eggert – collaborator with Luke Lowings
Maria Westerstahl – collaborator with Luke Lowings
Montage Gruppen Malmo – Fabricator.
Luke Lowings & Marianne Morild
UK/Norway