Input Field Form

Input Field Form är en utomhusinstallation som ger strukturer på internet – såsom Web’s Hyper-Text Markup Language – nytt användningsområde. Input Field Form översätter formuläret på http://agrikultura.triennal.se/application/ – Triennials hemsida och konstnärernas anmälansformulär till utställningen – till rädisor, potatis och andra grönsaker, men även jord och elektronik.

Det här onlineformuläret – som används för att samla in ansökningsinformation från konstnärerna – är befriad från dess ursprungliga funktion och överskrider dess vanliga format, för att bli ett grönsaksland på ca 16 x 7 meter i Hyllies landskap. Landet består av sådda växter samt inbäddad elektronik som sensorer och små videoskärmar, och bjuder in besökare och deltagare för att interagera under tiden för utställningen.

Rädisor och videoklipp beror av samma parametrar: solen, näringshalt, temperatur och jordfuktighet, vilka alla påverkar hur resultatet blir. Om man också har tid som en extra parameter – hur lång tid det tar att odla frukt och grönsaker – kommer videorna förändras över tid berikad av information från växterna.

Input Field Form följer medeltidens designprinciper för örtträdgården som innebär samexistens mellan medicinska växter, kryddor och dekorativa växter. Precis som att historiska trädgårdars olika delar dedikerades till historiska personer, bygger Input Field Forms struktur på onlineformulärets funktionalitet, och varje del i grönsakslandet representerar därför en specifik funktionalitet i det avsedda onlineformuläret. Till exempel finns det ett fält i formuäret som frågar om samhällsengagemang, och det representeras i grönsakslandet av ett event där alla deltagare får vara med och fira, skörda och äta maten som har vuxit inuti installationen.

Ursula Endlicher
USA/Austria

urs-malin

Input Performance

Images of Ursula Endlicher’s performance at the opening.
Agrikultura Launch Day

Agrikultura Launch Day

1 July, 2017
11:00 – 18:00 Kulturföreningen Triennal is delighted to announce that Agrikultura, an exhibition of public artworks, installations, meals, performances, urban interventions, mobile kitchens, and events to take ... More Information
Input Field Form is getting ready for food-sampling tour

Input Field Form is getting ready for food-sampling tour

Input Field Form translates Agrikultura’s artist submission form ­into fields of radishes, potatoes and other vegetables, as well as soil, and electronics. On opening day from 13:00-15:00 visitors and participants ... More Information
Updated Input Field Form

Updated Input Field Form

Ursula has finalized her layout for her piece, a mix of sensors and edibles, data performances and food events.