Antonina Simeti

Antonina Simeti är verkställande direktör för Groundwork Buffalo, en ideell förening som sysselsätter unga i återupplivning av stadsdelar och återställning av miljön. Hon engagerar sig i att skapa nya modeller för hållbar utveckling och s.k. participatory planning, och arbetar med myndigheterna, lokala organisationer, företag, kulturella institutioner, designers och utbildare.
USA

Artwork:
Hedgerow Hyllie

Progress on the other side of the pond

Progress on the other side of the pond

A quick update on our progress on this side of the pond: 1. We have assembled the basic components for the sensing nodes (see attached images). We are going with ... More Information
Sensor Nodes

Sensor Nodes

We met with Leonardo Aranda who with Daniel Llermaly worked previously on botanical sensor nodes as part of Medialabmx’s project The Secret Life of Plants The specification is now ready ... More Information