Vague Meadow

Vague Meadow handlar om att flytta lokala maskrosplantor från en växtplats till en annan. Lokala maskrosor från ett gammalt torp i Klippans kommun flyttas successivt under utställningens gång till Hyllie. Hur tänker vi kring marginella, oönskade men ätbara växter?

På platsen i Hyllie hittade man för femton år sedan lämningar efter boplatser från bonde-stenåldern, ca 3000 år f kr. Här har torpets tomt markerats ut, i skala 1:3, med fyra stolpar. Inom markeringen planteras maskrosorna ut i samma position i förhållande till varandra som de växte i på torpet.

Maskrosen fördes in i Skandinavien på 1600-talet som trädgårdsväxt och spred sig sedan vilt. Den producerar frön utan pollinering. Fröna ger upphov till i princip genetiska kopior av moderplantan. Maskrosor utvecklar lokala varianter som inbördes inte blandar sig med varandra. Varje sådan variant är en egen art till förväxling lik hundratals andra arter inom släktet maskrosor.

Maskrosor är mycket näringsrika och alla växtdelar är ätbara, inklusive roten. Växten har en påtaglig bitter smak.

Blog: http://www.700dandelions.bjornwangen.se

Bjørn Wangen
Sweden

Thoughts on Vague Meadow

Thoughts on Vague Meadow

Notions about place inform my ongoing work with Vague Meadow. I’m trying to think about place as dystopia. That is, at the brink of anthropocen (www.theguardian.com/world/2017/jun/15/timothy-morton-anthropocene-philosopher ), I ask if ... More Information
Agrikultura Launch Day

Agrikultura Launch Day

1 July, 2017
11:00 – 18:00 Kulturföreningen Triennal is delighted to announce that Agrikultura, an exhibition of public artworks, installations, meals, performances, urban interventions, mobile kitchens, and events to take ... More Information
IMG_1403

Dandelions on the move

I’m now taking up a large number of plants at the croft. They are planted in pots made of newspaper paper and placed in ... More Information