Transplant

Transplant är ett verk som låter växter träda in i en framtid där klimatet har blivit märkbart varmare. Malmö kommun har 13 vänorter. Inuti varje kupol med diametern 1 meter råder en manipulerad miljö som representerar en potentiell tid då medeltemperaturen i Malmö är samma som den nuvarande medeltemperaturen i en av dess varmare vänorter. I varje mikroklimat kommer inhemska svenska växter gro, växa och dö i takt med att kammaren approximerar förmodade framtida temperaturer, fuktighetsnivåer och andra miljömässiga betingelser som ändras av global uppvärmning.

Miljön inuti den första kupolen representerar Malmö år 2056 då medeltemperaturen har ökat med 2,5 ℃ och matchar temperaturen i Tangshan i China.

Miljön inuti den andra kupolen representerar Malmö år 2110 då medeltemperaturen har ökat med 5,8 ℃ och matchar temperaturen i Florens i Italien.

Miljön inuti den tredje kupolen representerar Malmö år 2180 då medeltemperaturen har ökat med 10,2 ℃ och matchar temperaturen i Swakopmund i Namibia.

Medeltemperaturerna har beräknats utifrån en linjär modell för global uppvärmning som utgår från den uppskattade temperaturhöjningen 5 ℃ år 2100.
Wes Heiss, Josh Miller with Ryan Hickey
USA