Spirit house

En utopisk utpost för observationer och reflektioner. En pågående utforskning av frihet och konst.

Jag funderar på att hitta en plats och upprätta ett läger, bygga ett litet hus, tända en lägereld, sätta frön i jorden. En plats där man hör sina egna tankar.
Jag drömmer om att komma bort från stadens ständiga brus.
Att avstå från konsumtion och prestationsstress, den tunga trafiken, reklamen, butikerna, evenemangen, restaurangerna, kaoset, kriminaliteten och ensamheten. Allt som pockar på min uppmärksamhet och medvetenhet.

Jag är ingen eremit men jag tror att jag gör det för min egen skull. I skulle vilja bara göra konst, för min egen skull och inte så mycket för andras. Jag skulle vilja ingå i ett arbetslag och det där konkreta i att fullborda något rätt. Jag är inte så mycket för bekräftelse och andras tyckande. Jag vill inte bedöma eller bedömas. Jag tror inte att åsikter har att göra med frihet.
Jag ser konst som det bästa redskapet för utbyte av idéer och för förmedling av kunskap, för alla att delta i snarare än att beskåda.
Jag tycker att konst har förlorat en viktig roll, som bro mellan människor, om det som rör och berör oss. Som led mellan dröm och verklighet för att människan behöver utmana sina tankar, för sin egen skull.
Spirit house ska byggas utan ritning med återbruksmaterial.
Monix Sjölin
Sweden

Agrikultura Launch Day

Agrikultura Launch Day

1 July, 2017
11:00 – 18:00 Kulturföreningen Triennal is delighted to announce that Agrikultura, an exhibition of public artworks, installations, meals, performances, urban interventions, mobile kitchens, and events to take ... More Information
The playground

The playground

Construction of the Spirit House will start soon. If you are around you can participate.