Neo-Eocene: Malmo

En detaljerad uppsättning instruktioner för hortikultur, att ges till lokala praktiker som ska skapa en dunge av förhistoriska inhemska träd som senast växte i skandinaviska skogar under tidsåldrarna paleocen och eocen, ungefär för 56 miljoner år sedan.

Tid är en essentiell del av agrikultur. När en bonde planterar ett träd tänker hon på framtida generationer eftersom hon själv inte kan skörda trädet – och kanske inte heller ens hennes barn. Den här skulpturen visualiserar framtidens mått på nyligen planterade träd.

Oliver Kellhammer
Canada

The spiral forest

The spiral forest

On Robert Ek’s suggestion, Oliver’s grove of ancient trees is in the form of a spiral. To be seen by aircraft, but also related to a number of theme’s in ... More Information