Martian Weed and Pest Utility Research

Mänskligheten försöker förvandla Mars från en ogästvänlig plats som är omöjlig att överleva på till en planet som vi ska känna oss hemma på, och för det kommer vi att nog behöva ta hand om Mars ekosystem. Det här kommer med all säkerhet vara en mångkulturellt åtagande. Kina, Indien, Ryssland har alla planer för Mars. Förenade Arabemiraten håller på att designa en stad på Mars för över 600’000 personer. I motsats till Antarktis där de flesta besökare är forskare och dit maten importeras, kommer Mars bebos av familjer.Tid, avstånd, gravitation och alltför stora krav på Jordens överbelastade biosfär föreskriver att marsborna blir tvungna att odla sin egen mat.

Medans de massiva logistiska och tekniska hindren som utmanar vår närvaro på Mars håller på att lösas, har processen av kulturellt urval och design redan börjat. Martian Tea är övertygade öppensinnat samarbete och förståelse kommer att vara av största vikt för att överleva på Mars. Vi tror att framtida tankesätt om Mars kan påverka våra nuvarande liv på Jorden. Undersökningar som Martian Teas team har tagit del av visar att Sverige ofta lyfts upp som ett positivt exempel på hur en regering kan tjäna sin befolkning. Allmän vård och långvarigt pappaledighet refereras ofta till. Ändå är inte det idylliska Sverige helt problemfritt.

I USA är det lätt att köpa snacks med mjöl gjort på syrsor. Insektsbaserad mat är ännu inte lika vanlig som kaffe från Starbucks, med de är redan lättillgängliga. I Sverige däremot är det för närvarande olagligt att sälja insektsbaserad mat. Bristen på tillräckliga studier anges som motivering, detta trots att insekter är en viktig del av många icke-svenska kosthållningar. Många områden i Sverige svämmar översvämmas av proteinrika sniglar – ändå kastas de bort. Martian Tea önskar att lära av Sveriges progressiva politik och samtidigt utmana dess irrationella konservatism. Till och med i de mest optimistiska av scenarion kommer marsbor troligtvis stå inför liknande situationer som så många svenska bönder gör då de påträffar sina grödor plågade av sniglar. Hur kan de stoppas? Hur kan de ätas? Borde det verkligen vara olagligt att sälja muffins med snigelmjöl?
Erik Sanner
USA

Martian Neighborhood Hyllie

Martian Neighborhood Hyllie

At the center of most European villages is a church or a castle. In Hyllie, the first structure was the spaceship. The hotels, malls, condos and office buildings came later ... More Information
Collaborative Possibilities

Collaborative Possibilities

A workshop can be anything. Modes of communication and expression do not need to be predetermined. Silence, speech, listening, thought, action… Our phones are pocket television studios, our movements can ... More Information
Crafting Freedom: Framework for Cosmopolitan Food Legislation

Crafting Freedom: Framework for Cosmopolitan Food Legislation

Friday 21, Saturday 22, Sunday 23 July
13:00 – 14:00 Join Erik Sanner at his Mars Crater for a conversation about food legislation. Insects are eaten in many cultures around ... More Information
Elevating the Swedish Palate into Extraterrestrial Situations

Elevating the Swedish Palate into Extraterrestrial Situations

Friday 13 July Saturday 15 July, Sunday 15 July
13:00 – 14:00 Erik Sanner invites you to a conversation at his installation Martian Weed and Pest Utility Research. Cultural identity ... More Information
Collaborative Possibilities with Erik Sanner

Collaborative Possibilities with Erik Sanner

Saturday 1 July and Sunday 2 July, 2017
13:00 – 15:00 We need to cooperate in order to survive. On Earth, on Mars, on the Moon, on a space station, ... More Information
Agrikultura Launch Day

Agrikultura Launch Day

1 July, 2017
11:00 – 18:00 Kulturföreningen Triennal is delighted to announce that Agrikultura, an exhibition of public artworks, installations, meals, performances, urban interventions, mobile kitchens, and events to take ... More Information
Are tea plants innately slug-resistant?

Are tea plants innately slug-resistant?

An Alaskan gardener suggests using coffee grounds as slug repellent, as slugs apparently hate caffeine.
A Swedish farm already grows tea, and they sell tea seedlings.
As part of our ... More Information