Hive Perspective

Mitt bidrag till Agrikultura är att tillverka hålkameror vilka är designade för att staplas på Langstroth-bikupor. Kamerorna kommer att spela in landskapet och horisonten från biets perspektiv, vilket både skapar ett traditionellt landskapsfotografi och fungerar som en diskret övervaknings- eller säkerhetskamera för de sårbara bina. Kameran kommer att spela in binas aktivitet då de flyger in och ut ur bikupan i deras dagliga födosökande och fånga Agrikulturas skiftande landskap och aktiviteten omkring bikuporna, i en sammansmältning av både mänsklig och icke-mänsklig sysselsättning i det omgärdande landskapet.
Jessica Segall
USA

hiveperspective3

The queen bee

The queen bee only sees daylight once in her life, the day she mates. Its a wild affair with multiple drones. The rest of her days, she lives in darkness ... More Information
Pin-hole Updates

Pin-hole Updates

Included is an image of the work in location and some pinhole images.
Agrikultura Launch Day

Agrikultura Launch Day

1 July, 2017
11:00 – 18:00 Kulturföreningen Triennal is delighted to announce that Agrikultura, an exhibition of public artworks, installations, meals, performances, urban interventions, mobile kitchens, and events to take ... More Information