Hedgerow Hyllie

Hedgerow Hyllie är en kollektiv organism, som liksom alla kroppar är gjorda av komplexa enheter som alla är beroende av varandra och som genom deras samspel skapar en hälsosam varelse som är kapabel att fysiskt och socialt delta i sitt nätverk. Häcken är en av de äldsta landskapsingripanden gjorda av människan och planterades ursprungligen för att inhägna spannmålsgrödor under yngre stenåldern (4000-6000 år sedan). Häcken utvecklades med tiden till att tjäna andra syften: från att förhindra jordförlust, minska föroreningar, reglera vattentillförsel och minska översvämningar, till att ge vindskydd åt grödor, bondgårdsdjur och människor. Den upprätthåller den biologiska mångfalden, ger livsmiljö till arter som är välgörande för lokala biom, och stöttar produktionen av biomassa som energikälla.

Hedgerow Hyllie är en ormliknande varelse som slingrar sig fram mellan angränsande fält och trädgårdar. Som en bra granne, hjälper Hedgerow Hyllie till att skapa en buffert i marken mellan närliggande utrymmen. Hedgerow Hyllie ökar den ekonomiska mångfalden i sitt nätverk genom att hjälpa till att skapa jord och gro nischad mat och naturliga läkemedel. Hedgerow Hyllie är en fantastisk trädgårdsmästare som vårdar ovanlig flora, är snäll mot lokala däggdjur och tar hand om insektsarter som äter skadedjur på fält och i trädgårdar.

Häcken har också fungerat som en plats för sociala tillställningar, politiskt motstånd och alternativ utbildning. The Irish Hedge School framträdde till exempel som en reaktion på de förtryckande strafflagarna (Penal laws) i 1700-talets Irland. Utbildningen som skolan gav började som en muntlig tradition av att undervisa medlemmar av ett lokalt samfund, samlade runt häckar på landsbygden.

Hedgerow Hyllie kommunicerar med människor efterhand som de kommer förbi och samlas runt häcken. Som en självklar historieberättare, är Hedgerow Hyllie en varm men något vresig lärare som omöjligt kan sluta prata. Fråga Hedgerow Hyllie om ni får plocka hennes frukt och bär och samla hennes frön. Hon kommer berätta om sina insekter, svampar, blommor, buskar och träd; om hur hon ger husrum åt små däggdjur och försörjer fåglar eller till och med räv, rådjur och vild björn. Hedgerow Hyllies generositet har inga gränser, och hon är ivrig att berätta allt hon vet för er.
Antonina Simeti, Leonardo Aranda, Marek Walczak & Mark Shepard
USA

Agrikultura Launch Day

Agrikultura Launch Day

1 July, 2017
11:00 – 18:00 Kulturföreningen Triennal is delighted to announce that Agrikultura, an exhibition of public artworks, installations, meals, performances, urban interventions, mobile kitchens, and events to take ... More Information
Progress on the other side of the pond

Progress on the other side of the pond

A quick update on our progress on this side of the pond: 1. We have assembled the basic components for the sensing nodes (see attached images). We are going with ... More Information
Sensor Nodes

Sensor Nodes

We met with Leonardo Aranda who with Daniel Llermaly worked previously on botanical sensor nodes as part of Medialabmx’s project The Secret Life of Plants The specification is now ready ... More Information