Calling for the Others

”Calling on the Others” är ett deltagande och tvärvetenskapligt projekt som söker olika sätt att etablera kommunikation med olika arttyper. Projektet är inspirerat av det traditionella sättet att kalla på boskap, jojk, joddling och strupsjungande. ”De andra som man kallar på” kan förstås vara boskap men idén är att kalla på vilken som helst arttyp av flora & fauna, andra väsen och allt där emellan (såsom teknologi). Målet är att söka balanserade förhållanden i ekosystemet vi lever i samt aktivera det kollektiva medvetandet genom att synkronisera tillsammans planerade aktivitet som kan vara ljud, rörelse eller meditations baserat. ”Calling on the Others” understryker förståelsen för människoarten: vi är människor och det är vårt perspektiv – men genom empati är det möjligt att förstå och identifiera sig även med andra, till att söka samtidig animism.

Projektet består av workshop sessioner som är öppna för alla – ingen tidigare erfarenhet av ljud eller meditation utövning förutsätts. I sessionerna utgörs arbetsbasen av upplevandet av omgivningen samt av uppmärksam lyssning till utvecklandet av egna kallnings metoder. I workshop sessionerna i Malmö ingår även lärning av kulning – en traditionell skandinavisk metod som används för att kalla på boskap. Den här delen av workshopen leds av sångaren och kulnings experten Helle Thun. Genom att lyssna på omgivningen kan deltagarna koncentrera sig på enskilda ljud och göra sina egna tolkningar av ljuden och på detta sätt kalla på ljudkällan och dess ”riktiga namn” med dess egna vibration.

Vissa av kallningsljuden bandas in, editeras och lämnas att spela från högtalare som kallningar & hackningar i ljudlandskapet i Agrikultura Tiennal området under tiden juli-augusti 2017.
Mari Keski-Korsu & Grit Ruhland
Kulnings guide: Helle Thun
Ljud dokumentation: Konrad Behr
Photography: Antti Ahonen
Finland / Germany

Calling for the Others sound piece published

Calling for the Others sound piece published

Thank you for everyone who took part in two of the Calling for the Others sessions in Agrikultura. We had amazing times and calls. The sound piece is available in ... More Information
Agrikultura Launch Day

Agrikultura Launch Day

1 July, 2017
11:00 – 18:00 Kulturföreningen Triennal is delighted to announce that Agrikultura, an exhibition of public artworks, installations, meals, performances, urban interventions, mobile kitchens, and events to take ... More Information
Kallelse till att delta i ett konstarbete

Kallelse till att delta i ett konstarbete

Delta i miljö-ljud-projektet ”Calling on the Others” för att lära dig kulning – ett traditionellt sätt att kalla på boskap samt andra sätt att förenas med kropp, själ och röst ... More Information
Anna Elwing joining Calling for the Others

Anna Elwing joining Calling for the Others

The first Calling for the Others workshop will take place on Wed 28.6. at 12-14.30. Welcome! There have been some changes in the plans: unfortunately our kulning expert Helle Thun ... More Information
Calling callers

Calling callers

Calling for the Others is looking for a person(s) who does cattle calling, traditional kulning. Would you like to share your kulning experience and guide the participants of the Calling ... More Information