Agrikultura organiseras av Kulturföreningen Triennal, en grupp konstnärer från Sverige och USA som har arrangerat två utställningar tidigare med bidrag från skandinaviska, europeiska och amerikanska konstnärer. http://triennal.se.

Byarna i södra Sverige grundades av jordbruket. Möllan, mejeriet, bageriet, smedjan och lanthandeln var alla direkt knutna till den brukade marken. Landskapet var ett sammanflätat nätverk, sprunget ur den gemensamma nyttan.

Kopplingen till jorden har aldrig helt förlorats. Sverige industrialiserades sent och flera har fortfarande tillgång till ett torp eller en gård som blivit sommarställe. Den svenska sommaren kulminerar i den ljusaste helgdagen på året, sommarsolståndet. Midsommar, en hednisk fest, firas med mat och dryck från havet och den brukade jorden. Koloniträdgården är en konkret längtan till landet. Rosor skuggar täppan med jordgubbar, rädisor och grönkål. De större kolonierna ståtar med minitorp som vissa kolonister befolkar genom hela sommaren.

I Hyllie finns mängder av koloniträdgårdar, men Hyllie är en gåta. I änden av Söderslätt, ligger Hyllie med den bördigaste jorden i landet, där friseras landskapet för Malmös expansion. Landskapsstaden är en stram strategi där den fruktbara jorden flätas samman med stadens urbanisering. Den goda jorden ligger fem minuter från Kastrup. Här samsas köpcentret, Arenan och joggingstråken med högklassig åkermark (klass 10+ åkermark).

Inför nästa utställning vill vi ta oss an detta jordbruksarv. Upp till 30 inbjudna konstnärer från Sverige och övriga världen kommer att få möjligheten att bidra med installationer, ljud och performancekonst på temat Agrikultura. Utställningen kommer mer specifikt ställa frågorna: Hur förhåller vi oss till skogen och jordbruket idag? Hur kan vi förstärka vårt kulturella och känslomässiga band till naturen som vi har överutnyttjat? Hur kan vi återuppta vår avbrutna relation med naturen?

Utställningen kommer att äga rum i Hyllie juli och augusti 2017. Malmö stad har gått med på att förlägga utställningen på 8 hektar i Hyllies planerade Engelska park. Invigningen av utställningen kommer att ske utomhus, där även en festmåltid med närproducerad mat kommer hållas som ett konstverk i sig själv. Denna performativa måltid kommer skapas i samarbete med inbjudna konstnärer, lokala matkreatörer och kockar. Som Maja Kuzmanovic från det Brysselbaserade konstnärskollektivet [FoAM] skrev: “ Mat är så mycket mer än enbart biologiskt bränsle. Som ett gemensamt smörjmedel är mat en av de äldsta kulturella produkterna, en symbol för gästfrihet och gemenskap. Över hela planeten för matritualer människor samman i graciösa danser av givande och mottagande, från enkla familjemåltider till festliga banketter.”

Till skillnad från den konventionella utställningen kommer Agrikultura att bestå av installationer, jordkonst projekt (land art), performances, mobila kök och sammankomster utomhus. Konstverken sträcker sig från robotar vars häckplanteringar skapar linjeteckningar i landskapet, ett flytande grönsaksland, deltagande performances där besökarna visionerar framtidens livsmedelssystem, till “projektion mapping”, projektioner som återuppfinner jordbrukslandskapet, från trädgårdar som biologiska reningsverk, till hybrid frukträd där körsbär, plommon och persikor blommar eller ger frukt samtidigt. Utställningen kommer också att arrangera festliga middagar, liknande symposier i antikens Grekland där filosofiska och intellektuella samtal ägde rum över en tallrik mat och ett glas vin.

Konstnärer kommer ha ett nära samarbete med närboende och med varandra. Möjligheter för konstnärer att vara verksamma på plats genom “residencies” är en integrerad del av programmet och möjligheter för samverkan och utbyte är ytterst viktigt. Vårt mål är att bygga nätverk för att säkerställa fortsatta relationer även efter själva eventet.

Agrikultura kommer att bli kuraterad av konstnären Marek Walczak (sommarboende i Lövestad) och Amanda McDonald Crowley som är New York baserad curator från Australien. Crowley skapar samtidskonst och new mediautställningar med tvärvetenskapligt fokus. På senare tid har hon särskilt intresserat sig för projekt som korsbefruktar konst, mat och jordbruk. Hon har tidigare bott och arbetat i Helsingfors.

Vi har redan en preliminär lista över konstnärer som har visat stort intresse för att lämna in förslag, vår intention är att låta trettio konstnärer delta, varav åtminstone hälften från Sverige och Norden, och övriga från andra länder. Varje helg kommer arrangörer och konstnärer erbjuda guidade turer, workshops och performance föreställningar. För enstaka besökare kommer en augumenterad reality app att skapas som kan guida dem genom utställningen. Vårt mål är att skapa en unik upplevelse, som inte bara är vacker, utan på ett öppet, hållbart, och smakligt sätt inspirerar publiken att fundera på våra roller i ett framtida livsmedelssystem.

Vi hoppas kunna göra detta på ett både tilltalande och hållbart vis.