(Den mobila) KORVFABRIKEN

Om projektet – TANKARNA:
Jag är uppväxt med korv.
Min farfar började sin bana som slaktare. 1915 startade han en charkuterirörelse med en kompanjon och på 50-talet var deras korvfabrik en av Sveriges modernaste. Farfar dog innan jag föddes. Pappa var inte så intresserad av korv men mina farbröder drev korvfabriken vidare under min uppväxt.

(Den mobila) KORVFABRIKEN är en del av ett livslångt projekt. Jag har tidigare använt min familjehistoria som utgångspunkt i verk som undersöker habitus, identitet och begränsningar. (Den mobila) KORVFABRIKEN har en annan ingång: det faktum att korv tillverkas av KÖTT.

Jag har under senare år gjort flera performanceverk med korvstoppning men har en ambivalent inställning till själva köttet. Jag äter inte särskilt mycket kött och jag undviker kött som kommer från industriell djurhållning av etiska skäl. Men sen är det ju det här med klimatet, där köttet pekas ut som en de stora bovarna… och utan att ha fördjupat mig ordentligt i köttfrågan har jag intuitivt känt, eller snarare hoppats, att SÅ fel kan väl ändå inte all köttproduktion vara??

När jag började fundera kring temat Agrikultura bestämde jag mig för att läsa på om kött och köttproduktion. Jag upptäckte att det finns många myter, särskilt om produktion av nötkött och idisslarnas klimatpåverkan. Jag insåg att jag saknar egentlig kunskap och har byggt mina åsikter på antaganden. Jag började läsa, om odlingskultur och dess historia, spannmål, ris, sojabönor, majs… och om hållbar köttproduktion.

Jag vill undersöka myterna.

Jag vill problematisera både köttet och radikal vegan-/vegetarianism och bidra till att öka medvetenheten om (all) matproduktions påverkan på klimatet
.
Jag är långt ifrån färdig, jag har bara börjat.